من دارم جیبرس رو خلق می‌کنم ... نه کسی دیگه.

من دارم جیبرس رو خلق می‌کنم ... نه کسی دیگه.

نمیدونم چرا تا الان این موضوع رو متوجه نشده بودم. این منم که دارم جیبرس رو میسازم. نه هیچ کس دیگه

اگه جیبرس به موفقیت برسه من رسوندمش و اگه خدای نکرده شکست بخوره من باعثش بودم.

من به عنوان مادر جیبرس اینو میگم.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید