دوران بسیار خوبی بود

یه وقتایی بچه‌هایی که باهم بودیم مثل محمد عباس‌نژاد،‌سید حسین حسن‌پور و ... یه سری عکس برام میفرستند

من چرا با این چهره ای که دارم از کوه دوبرادران قم بالا میرم شهید نشدم جای بسی تامله...