عقاب تیز پرواز از تنهایی نمیترسه

عقاب تیز پرواز از تنهایی نمیترسه

عقابی که در اوج در حال پروازه از اینکه کسی کنارش نیست و تنهاست نمی‌ترسه

دلش نمیخواد بیاد کنار #مورچه‌ها و حیوانات دیگه که دارند روی #زمین میلولند 

#اوج شایسته اونه

شکارچیان دلشون میخواد عقاب رو پایین بکشند تا از اینکه خودشون نمی‌تونند #پرواز کنند حس بهتری داشته باشند.

این خلقتشه که در اوج باشه. 

کسی نمی‌تونه جلوی اون رو بگیره. 

او اوج میگیره و در مقابل چشمان همه به آسمان مسلط میشه.

 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید