ای کاش حرف اون دوست بی نام و نشانم رو گوش کرده بودم...

ای کاش حرف اون دوست بی نام و نشانم رو گوش کرده بودم...

نمیدونم از کجا شروع کنم
هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روز بیاد که از اون کوچه، از اون خیابون، از اون شرکت منتفر بشم
فکر می‌کردم پام رو جای درستی میزارم ولی …
همه چیز از یه اختلاف نظر ساده شروع شد و دیروز نمی‌دونم چه اتفاقی براش افتاده بود که اینقدر اعصابش خورد بود.
تا من شروع کردم نظرم رو گفتن برگشت و بدترین عبارات رو بر زبون جاری کرد.
ای کاش نمی‌گفت. ای کاش اون روز بعد از اون جلسه ای که نمی‌دونم کجا رفته بود برنمیگشت شرکت
ولی من خوشحالم که بعد از این همه مدت فرصتی پیدا شد که یه بار دیگه دقیق تر فکر کنم
یه بار دیگه سبک سنگین کنم ببینم دارم چکار میکنم.
ای کاش حرف اون دوست بی و نام و نشانم رو گوش کرده بودم و همون روز به خودم میومدم و بیشتر فکر میکردم
اما الان هم هنوز دیر نشده. جلوی خطا رو هر وقت بگیری سوده
امیدوارم زمان زیادی رو از دست نداده باشم.

دیدگاه خود را بنویسید