من عاشق آسمونم، چون ته نداره ...

من عاشق آسمونم، چون ته نداره ...

خدا، فضا، آسمون، اعداد، کلمات،‌ تفکر،‌ عشق، محبت، قلب، زیبایی، دوستی، تلاش، زحمت، پشت‌کار و ...

من عاشق آسمونم چون ته نداره عاشق هر چیزی هستم که ته نداشته باشه.

و جیبرس، یکی از مخلوقاتی هست که انتهایی براش نیست.

از هر نظر بهش نگاه میکنم قدرت و ظرفیت بی‌نهایتی در اون می‌بینم.

اینقدر بزرگ که گاهی از عظمت اون می‌ترسم. اما این ترس یک ترس مثبته.

 

دیدگاه خود را بنویسید