عقاب تیز پرواز از تنهایی نمیترسه

عقاب تیز پرواز از تنهایی نمیترسه

عقابی که در اوج در حال پروازه از اینکه کسی کنارش نیست و تنهاست نمی‌ترسهدلش نمیخواد بیاد کنار #مورچه‌ها و حیوانات دیگه که دارند روی #زمین میلولند #اوج شایسته...