تخت خوابت رو مرتب کن

تخت خوابت رو مرتب کن

کتاب بسیار جذابی هست. پیشنهاد می کنم حتما بخونیدش. پر از نکته‌های جالب و دقیق و کاربردی.کل کتاب از یه سخنرانی یک افسر نیروی دریایی آمریکا نوشته شده اون سخنرانی پیاده شده و بهش پر و بال دادند. خیلی زیباست.اگه میخواهی دنیا رو تغییر بدی از مرتب کردن تخت خوابت شروع کن.حتما حتما بخونیدش

سرمایه برای کسب و کار ندارم ...

سرمایه برای کسب و کار ندارم ...

از یه روزی که یه چیزی دیدم دیگه خیلی سخت به کسایی که دست گدایی به سمتم دراز میکنند جواب مثبت میدم و بهشون کمک می‌کنم.