تخت خوابت رو مرتب کن

تخت خوابت رو مرتب کن

کتاب بسیار جذابی هست. پیشنهاد می کنم حتما بخونیدش. پر از نکته‌های جالب و دقیق و کاربردی.کل کتاب از یه سخنرانی یک افسر نیروی دریایی آمریکا نوشته شده اون سخنرانی پیاده شده و بهش پر و بال دادند. خیلی زیباست.اگه میخواهی دنیا رو تغییر بدی از مرتب کردن تخت خوابت شروع کن.حتما حتما بخونیدش

کتاب بسیار جذابی هست. پیشنهاد می کنم حتما بخونیدش. پر از نکته‌های جالب و دقیق و کاربردی.

کل کتاب از یه سخنرانی یک افسر نیروی دریایی آمریکا نوشته شده اون سخنرانی پیاده شده و بهش پر و بال دادند. خیلی زیباست.

اگه میخواهی دنیا رو تغییر بدی از مرتب کردن تخت خوابت شروع کن.

حتما حتما بخونیدش

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید